Múzeumpedagógia – Nyári táborok

Korábbi táborok
Vissza

Irodalmi nyomozás

Időpont: 2010. június 28. – július 3.
Helyszín: Tiszacsécse

A tábor helye: Tiszacsécse
A tábor ideje:
2010. június 28-július 3.
A tábor létszáma
: 15 fő
Korosztály:
10-14 év
A tábor programjának összeállítója és vezetője
: Horváthné Láposi Éva
A tábor célja:
- Móricz Zsigmond írói munkásságának megismerése a szülőhely adottságainak segítségével.
- Olvasmány- és olvasásélmény nyújtása a közösségben történő együttes élmény segítségével.
- Sajátos módszerek és eszközök felhasználásával, az együttgondolkodáson keresztül           személyiség formálása, a szociális kompetencia fejlesztése.
- Kulturális értékek élményszerű átadása.
- Szépirodalom olvasásával közvetetten az olvasás, szövegértés kulcskompetenciájának             fejlesztése.
A tábor feladatai:
-         A kijelölt olvasmányok elolvasása, megbeszélése. Egy kérdés megfogalmazása.
-         Alkotó, dramatikus játékkal a közösen kiválasztott olvasmány feldolgozása, nyílt előadás készítése.
-         Kézműves foglalkozások keretében kiadvány tervezése, illusztráció készítése.
A tábor tervezett olvasmányai:
1. Móricz Zsigmond: Életem regénye (részletek)
2. Móricz Zsigmond: Állatmesék
3. Móricz Zsigmond:
Fillentő
A füttyös kisfiú
Judith és Eszter
Ki szép, ki jó
Kis Samu Jóska
Tragédia

Galéria