Múzeumpedagógia – Nyári táborok

Korábbi táborok
Vissza

Tatay Sándor olvasó- és drámatábor

Időpont: 2010. június 21–25.
Helyszín: Veszprém

TATAY SÁNDOR „KINIZSI PÁL” c. művének dramatikus feldolgozása

Helyszín: Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum Tudás- és Látványkönyvtár c. állandó kiállítás (a későbbiekben: LDM)
Időpont:
2010. június 21-25. (8.00 órától 16.00 óráig naponta)
Résztvevők:
4-6. osztályosok (10-12 évesek) számára. Tervezett létszám: 15 fő.
A tábor vezetője:
Dr. Pilipkó Erzsébet (muzeológus, Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém)
Múzeumpedagógus:
Király András (Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém)
Drámapedagógus:
Arnhofferné Farkas Adrienn (Padányi Bíró Márton Katolikus Iskola)
A kézműves foglalkozás szervezője
: Királyné Öcsi Csilla (Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém)

Az olvasótábor programja:
Június 21. (hétfő) –
helyszín LDM
1.      Játékos ismerkedés egymással és a helyszínnel (a Laczkó Dezső Múzeum Látványkönyvtárával és az állandó kiállítás középkori egységével, különös teintettel a  nagyvázsonyi várhoz, a pálos kolostorhoz és Kinizsi Pálhoz kapcsolódó műtárgyakkal, illetve korabeli szokások felidézése - feladatlapok, memóriajáték, activity-kártyák).
2. Jónás, a Nagy Medve feldolgozása
-az adott résznek a regény hangos könyvéből történő meghallgatása, ill. a párbeszédes            részek élőszóbeli újraolvasása, majd a szereplők ruhájának kiválasztása és a jelenet       eljátszása csoportonként (Pl. Palkó – Bujkó – Orsik néne)
- a regényből vett, a gyerekek számára ismeretlen szavak megbeszélése és a múzeumban található, az adott korhoz kötődő tárgyi emlékekkel való ismerkedés (pl. véka, sajtár stb.)
Június 22. (kedd) –
helyszín 8.00 – 10.00 – LDM, 10.00-től elutazás                                          Badacsonytördemicre)
1. Tatay Sándor életének rövid, játékos áttekintése csoportos bontásban.
2. Kirándulás Badacsonytördemicre
, ahol megtekintjük Tatay Sándor centenáriumi kiállítását. A kiállítást bemutatja Tatay Ágota, az író lánya.
Június 23. (szerda) –
helyszín LDM
1.
Király és molnárlegény ( „közös” hangos olvasás: a hangos könyv, ill. a dráma- és          múzeumpedagógus és a résztvevő gyerekek közreműködésével)
-         A jelenet eljátszása
-         Pillanatfelvételek megjelenítése (pl. A molnáréknál megjelent Mátyás király Magyar Balázzsal és a szépséges lányával Jolánkával (csodálkozás!)
-         Tulajdonságmintázó (A drámapedagógus bemond egy tulajdonságot és a résztvevő gyerekek megmintázzák tartásukkal, arcjátékukkal. Pl. Titusz vitéz megszégyenülten eloldalog.
-         Rajz készítése a szereplőkről. Pl. Holubán (zsoldosvezér, vörös haj ...)
2. Két fenevad
(
Játékos totó a mű tartalmára vonatkozóan)
3. A király lustája
(otthoni olvasás)
- Villám. Találó vers írása valamelyik szereplőről. A többieknek ki kell találni kiről szól.
4. Kézműves foglalkozás.
  Bábok készítése fakanálból. Kiemelt jelenetek elbábozása.
Június 24. (csütörtök)
– kirándulás Nagyvázsonyba.
1. a Kinizsi vár és a pálos kolostor megtekintése.
2. Őrszem – Jolánka elalszik – Ellenség vagy jóbarát?
Őrjáték
. (A csehek féltve őrzik az ágyúkat, Kinizsinek meg kell szerezni kincsüket.) - Játék a várban.
Június 25. (péntek) –
helyszín: LDM
1. Haditanács. (otthoni olvasás)
Fut a szultán vad hada
Aki másnak vermet ás
Kinizsi levele -
(„közös” hangos olvasás: a hangos könyv, ill. a dráma- és múzeumpedagógus és a résztvevő gyerekek közreműködésével)
-         Játékos versenyfeladatok összeállítása az egész regény tartalmára vonatkozóan
2. Körmese
(a regény valamelyik részletéről történetalkotás úgy, hogy minden résztvevő gyerek 1-1 mondatot tesz hozzá. Az utolsó embernek le kell zárni az eseményt.

3. Szereplők jelleme képekben. (Minden csoport 3-3 tulajdonságot talál ki, amely valamelyik szereplőt jellemzi. Majd bemutatják állókép segítségével társaiknak.)
4. Filmajánló készítése
5. A Kinizsi Pál c. diafilm közös megnézése és megbeszélése.