Múzeumpedagógia – Nyári táborok

Korábbi táborok
Vissza

Berzsenyi tábor

Időpont: 2010. augusztus 2–7.
Helyszín: Nikla

Niklai irodalmi Tábor - Beszámoló

Idén harmadik alkalommal rendeztük meg irodalmi táborunkat a niklai Berzsenyi Dániel Általános Iskola és a Berzsenyi Dániel Emlékmúzeum segítségével.

2010. augusztus 2-7 között irodalombarát középiskolások költöztek az iskola termeibe, s vetették bele magukat az érdekes programokba, egy hétig élvezve a tábori hangulatát.

Az első napon a faluval és egymással ismerkedtek, s miután megtudták egymás véleményét az olvasásról, elkészítették saját olvasói önéletrajzukat.

A hely szelleme napon a Berzsenyi Emlékmúzeumot látogattuk meg, s dolgoztuk fel kiállítási anyagát. Pomogáts Béla irodalomtörténész, a társaság elnöke tartott a fiataloknak előadást, s a gyerekekkel közösen helyezett el koszorút a Berzsenyi kúria falán. Mocsári Mária iparművész délután a batikolás, szitanyomás és a nemezelés rejtelmeibe vezette be a fiatalokat. Este Berzsenyi vetélkedőn mérhették össze megszerzett tudásukat. Nagy várakozással indultunk neki Tari István szerdai újságírási műhelymunkájának. A nap során megható és szórakoztató írások is születtek.

A drámapedagógia napon Cseszárik László színésszel kiköltöztünk a Berzsenyi kúria kertjébe, Berzsenyi fája alá, s itt próbálhatták ki magukat a fiatalok számos élethelyzetben, fiktív szituációban, ismerkedhettek saját és mások reakcióival különös és hétköznapi helyzetekben.

Pénteken reggel Egyházashetyére indultunk, a nagy magyar ódaköltő szülőházához. Velünk tartottak a környéken élő Berzsenyi leszármazottak és rokonok, így lehetőség nyílt arra, hogy a fiatalok kérdezzék őket a család történetéről. Egyházashetye után Celldömölkön megkoszorúztuk az evangélikus templomot, ahol Berzsenyi Dánielt keresztelték, s ahol házasságát is kötötte. Visszatekintettünk az útról ahonnan a költő is, mikor megírta Búcsúzás Kemenesaljától című híres versét, majd a zalaszántói ebéd után Keszthelyre siettünk, ahol Papp János színművész várt minket, hogy bevezesse a fiatalokat – a kommunikáció, szövegértelmezés különleges formája- a versmondás rejtelmeibe.

A záró napon a szomszédos Táska településre mentünk át lovaskocsikkal, ahol a tegnap már megismert Papp János a táborozóknak és a környékbelieknek tartotta El Camino című zenés verses úti beszámolóját a művelődési házban. Az eső miatt rövidre sikerült bográcsos ebédet követően lovaskocsikkal visszaindultunk Niklára s levontuk a táborzászlót.

 A tábor célja a magyar irodalom, kultúra, művészetek megismertetése, megszerettetése, az iskolából hozott ismeretek elmélyítése. Teret kívántunk adni a kreativitás, az írói, művészi hajlamok kibontakoztatásának, nem titkoltan azzal a céllal, hogy a Berzsenyi Társaság tagságának egy fiatalabb generációját neveljük, indítsuk útjára.  Ez az egy hét minden évben lehetőség is arra, hogy a fiatalok a társaság felnőtt tagjaival, elnökségével is találkozzanak. Idén így megismerkedhettek Pomogáts Bélával, a társaság elnökével, Fórizs Gergely, tudományos alelnökkel, Dénes Gábor tanárral, Osváth Anna tanárral, Gencso Hrisztozov műfordítóval, Neisz Péter nyugdíjas pedagógus választmányi tagunkkal, Mocsári Mária vizuális művészeti alelnökkel, Tari István választmányi elnökkel, Berzsenyi rokonokkal.

A tábor programjának összeállításakor figyelembe vettem azt a tematikát amit az NCTA projekt felkészítő műhelymunkáján 2010. áprilisában összeállítottunk. A tábor sokszínű programja nem adott lehetőséget a napi rendszeres csoportos olvasásra, mely szövegfeldolgozások, verses feladatok formájában indirekt módon mégiscsak kiválóan működött. Előzetes terveink alapján a helyszínen található számítógép termet nem kívántuk használni az egy hét alatt, de be kellett látnunk, hogy a 15-18 éves korosztállyal ez szinte lehetetlen küldetés. Igazi netes generációként minden a foglalkozásokon felmerülő kérdésre ott keresték a választ, töltötték le egymásnak a számukra fontos, vagy éppen általuk írt verseket, írásokat. Könyvtár híján ez jó megoldás volt.

Fontosnak tartottuk, hogy a fiatalok ismerkedjenek meg a sajtóműfajokkal, olyan mélységben lássanak bele az újságírás alapjaiba, hogy a szépirodalom olvasása mellett az újságok, hírportálok böngészésekor is képesek legyenek kritikusan hozzáállni a látott szövegekhez, értő olvasókká váljanak. Kedvenc verseiket, prózarészleteiket szívesen osztották meg egymással, s nagy figyelemmel készítették el olvasói önéletrajzukat.

A tábort utolsó este tábortűz mellett értékeltük. Fontos visszajelzés számunkra, hogy vannak olyan fiatalok, akik már harmadszor jönnek a niklai irodalmi táborba, s kamaszos őszinteséggel mondják el véleményüket, jót, s rosszat egyaránt.

Összességében elmondható, hogy akár először, akár másodszor, akár harmadszor táboroztak a fiataljaink, felszabadultan, s jól érezték magukat a táborban. Nyitottak voltak minden újdonságra, információra, és éhezték a változatos programokat. Szerettük volna, hogy a napok a gyerekek ötleteivel alakuljanak, gyarapodjanak. Sikerült is, mert nagyon hiányolták a zenét és a táncot, s mivel többen is játszottak hangszeren (zongora, gitár, klarinét, furulya), maguk szerveztek zenei megmozdulásokat.

A zene, néptánc hiánya mellett, kiemelték a kirándulás fontosságát (tavaly nem volt, így tudtak viszonyítani), hogy szívesen találkoznának még több irodalmárral, szívesen eltöltenének akár egy egész napot Papp János színművésszel, hogy még többet tanulhassanak tőle, s igényelték, hogy még több lehetőség legyen saját (és kedvenc) verseiket a többieknek felolvasni. A lezajlott programokat érdekesnek és hasznosnak találták, s mindegyikük szívesen jönne jövőre niklai irodalmi táborba újra.

Tábori híradó

Videó 1.
Videó 2. 
Galéria

Program

augusztus 2. hétfő - Nyitónap

Érkezés Niklára 12.00-13.00- ig
13.00 ebéd
14.00-15.30 tábornyitás, Niklai séta”, ismerkedés a faluval, helyszínekkel,
16.00-18.30 Csapatépítés (Böröczfi Zsuzsanna drámapedagógus)
19.00 vacsora
20.00 Ki? Mit? Hogyan? –olvasási szokásaink

augusztus 3. kedd - „A hely szelleme” nap

8.30 reggeli
10.00-12.30 Berzsenyi Dániel Emlékmúzeum megtekintése, múzeumpedagógia, családtörténet Berzsenyi fája alatt (Darabos József a múzeum munkatársa)
13.00 ebéd
14.00-18.00 kézműves foglalkozások (Mocsári Mária iparművész)
19.00 vacsora
20.00 Berzsenyi vetélkedő

augusztus 4. szerda - Újságírás nap

8.30 reggeli
9.30-12.30  A hírtől a humoreszkig - újságírási ismeretek (Tari István délvidéki költő)
13.00 ebéd
14.30 18.30 A hírtől a humoreszkig - újságírási ismeretek (Tari István délvidéki költő)
19.00 vacsora
20.00 Tábortűz, szalonnasütés

augusztus 5. csütörtök - Drámapedagógia nap


8.30 reggeli
10.00-12.30 Dráma, mint önkifejezés – foglalkozás Berzsenyi kertjében (Cseszárik László színész)
13.00 ebéd
15.00-18.30 Dráma, mint önkifejezés – foglalkozás Berzsenyi kertjében (Cseszárik László színész)
19.00 bográcsozás közösen, tábortűz, játékok

augusztus 6. péntek - „Bölcsőtől a sírig” nap


8.30 reggeli
10.00 kirándulás Egyházashetyére
14.00 ebéd Keszthelyen
találkozás Berzsenyi leszármazottakkal
16.00 A versmondás titkai (Papp János színművész)
19.00 vacsora
20.00 búcsúest, tábori játékok

augusztus 7. szombat - Zárónap


8.30 reggeli
9.30 lovas kocsizás Táskára
11.00-13.00 Papp János útinaplója, (verses, zenés vetítés)
13.30 bográcsozás pinceszeren
16.00 koszorúzás a Berzsenyi kúriánál, táborzárás
17.00 órától hazautazás