Babits Mihály Emlékház – Szekszárd

Böngésző

CURRICULUM VITAE, 1939

Anyám aznap, melynek estéjén megszülettem, mustostököt evett, ezt nagyon megkívánta, s utána hosszú levelet írt egy barátnőjének. Meg kell itt vallanom, hogy este születtem, nem pedig hajnalra, mint ahogy egy fiatalkori versemben írtam, lelkiismeretlenül, tisztán a rím és mérték kedvérét. A költők hazudnak, legalább régebben azt mondták róluk, s én azokban a boldog fiatal időkben voltam annyira költő, hogy egy jó rímért vagy szép lejtésű sorért nyugodtan föl tudtam áldozni a kicsinyes igazságot. Ezt a képességemet azóta elvesztettem, gyáván és tehetetlenül ragaszkodom minden jelentéktelenséghez, ami véletlenül igaz. A mustostök és a barátnőhöz írt levél is szóról szóra igaz. A levél olyan gyönyörű lett, hogy anyám azonnal föl is olvasta apámnak, s később szentül meg volt győződve, hogy költői pályámat ennek a levélnek kell tulajdonítani. Akinek a születése előtt pár órával az édesanyja ilyen levelet fogalmaz, abból nyilván csak költő lehet.

ÉLETRAJZ

1883

November 26.-án született Szekszárdon. Édesapja Babits Mihály törvényszéki bíró, édesanyja Kelemen Auróra.

1889–1893

Budapesten és Pécsett végzi elemi iskolai tanulmányait.

1893–1901

A pécsi cisztercita gimnázium tanulója.

1898

Meghal édesapja. Szeptemberben a Szekszárd vidéke című lapban megjelenik első versfordítása

1901–1905

Magyar–latin szakos hallgató a budapesti egyetemen.

1905–1906

Gyakorló éves tanár a bajai cisztercita gimnáziumban.

1906–1908

Helyettes tanár a szegedi főreáliskolában.

1908

A Holnap című antológiában, majd a Nyugatban jelennek meg versei.

1908–1911

Fogarason az állami gimnáziumban tanít.

1909

Megjelenik első verseskötete, Levelek Íris koszorújából címmel.

1911

Második kötetét Herceg, hátha megjön a tél is címen adja ki.

1911–1912

Újpestre helyezik, a gimnáziumban tanít.

1912–1916

A Tisztviselőtelepi Gimnáziumban tanít. Megjelenik Dante-fordításának első része a Pokol.

1913

Ősszel a Nyugatban megjelenik első regénye a Gólyakalifa.

1914

Szekszárdon éri az első világháború kitörésének híre. Egymás után jelennek meg háborúellenes versei.

1915

A Játszottam a kezével című verse miatt sajtóhadjárat indul ellene, kíméletlen támadások érik.

1916

Március 26-án  a Nyugat matinéján a Zeneakadémián előadja a Húsvét előtt című versét. Májusban megjelenik a Recitatív című verseskötete, melyet Ady Babits Mihály könyve című versével üdvözöl.

1917

Fortissimo című verse miatt az ügyészség elkobozza a Nyugatot, és Babitsot perbe fogják. Megjelenik első tanulmánykötete az Irodalmi problémák.

1918

Nyugdíjazását kéri, megválik a középiskolai tanítástól. A Nyugat szerkesztője lesz.

1919

Egyetemi tanárrá nevezik ki, Ady költészetét értelmező órát tart. Novemberben megjelenik a Nyugatban a Magyar költő kilencszáztizenkilencben című írása. A tanácsköztársaság bukása után nyugdíjának elvesztésére ítélik.

1920

Megjelenik a Nyugtalanság völgye című verseskötete és Dante-fordításának második része a Purgatórium.

1921

Házasságot köt Tanner Ilonával, aki Török Sophie néven jelenteti meg műveit. Nyári szekszárdi nyaralásakor kezdi írni önéletrajzi ihletésű regényét a Halálfiait.

1923

A Paradicsom megjelenésével teljessé válik Dante Isteni színjátékának fordítása.

1924

Házat vásárol Esztergomban az Előhegyen. Ezután többnyire itt nyaral. Ősztől 1925 tavaszáig sokízületi gyulladással a Bálint-klinikán fekszik.

1925

Újabb verskötete a Sziget és tenger lát napvilágot.

1927

Megjelenik nagy regénye a Halálfiai.

1928

Örökbe fogadják felesége öccsének kislányát, Ildikót. Versek 1902-1927 címmel gyűjteményes kötetet ad ki. A Baumgarten Alapítvány kurátora, melyet az alapító a magyar írók támogatására létesít.

1929

Az istenek halnak, az ember él című verskötete lát napvilágot.

1930

A Kisfaludy Társaság tagjává választják.

1931

Bartókkal együtt a francia becsületrend lovagja.

1933

Megkezdődnek egymást követő nagy betegségei.

1934-től

A Nyugat főszerkesztője

1934–35

Betegágyban írja Az európai irodalomtörténetét.

1937

Tavasszal kiderül, hogy gégerákja van, a következő év elején megoperálják, egy időre elveszti a hangját.

1937–1939

Tíz kötetben jelennek meg összegyűjtött munkái.

1940

Betegen utazik el San Remoba, hogy átvegye a Dante-fordításáért kapott díjat. A Magyar Tudományos akadémia tagja lesz.

1941

Áprilistól esztergomi házában betegeskedik. Befejezi utolsó művét az Oedipus Kolónosban fordítását.

1941

Augusztus 4-én hal meg a budapesti Szieszta szanatóriumban